Kullar

A-Kullen

Födda 9/1-18 2+5

Valparna 6 veckor gamla.

Allie

Alice

Amadeus (tyvärr den bästa bilden)

Arrax

Abigail

Alwa

Azalea

Amadeus Arrax

Azalea Alice Allie Alwa Abigail

Valparna nästan 4 veckor gamla.

Valparna ca 2 veckor.

Hanar

Tikar