UPH Canineopat

Vad gör en canineopat? 

En Canineopat ska förbättra hundens hälsa och rörelseförmåga genom behandling och rekommendationer om fysik träning.

 

I en Canineopats yrkesroll ingår främst undersökning och behandling med syfte att bota, förebygga och lindra sjukdom eller skada. Problemen finns främst i rörelseapparaten med dess stödjeorgan, det vill säga skelett, leder, muskler, senor och ligament samt nerver. En Canineopat bedömer också hundens förmågor och funktion såsom motorik, styrka, rörlighet och smärta. Behandlingen avser framför allt primära problem men också sekundära (problem som uppkommit av det ursprungliga besväret). Canineopatens kunskapsområde täcker det mesta som klassas inom ”problem i rörelseapparaten” såsom anatomi, fysiologi, massage, mjukdelar, biomekanik, rörelseanalys, träning och friskvård. I en rörelseanalys tittar man på hundens rörelsemönster, hållning, muskulatur och samspelet mellan dessa aspekter. Efter genomgången rörelseanalys och undersökning läggs ”fynden” samman och ligger då till grund för behandling, rehabilitering och träning.

 

Canineopat utbildningen är under 1år och är heltids studier. Cert. Canineopat är en skyddad yrkestitel. Cert. Canineopat är den första KU- godkända hundfysioterapeut utbilningen som ligger under statlig tillsyn.


 Skolan heter UPH Eudcation AB. Länk till skolan finns här.


Jag har F-skattesedel.